quick menu
Амбулаторийн захиалга
Нэгдсэн шинжилгээний захиалга
Эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээ
Клиник/ эмчийн танилцуулга
Төвийн танилцуулга
Олон улсын эрүүл мэндийн төв

Манай төв тухайн өвчтөн эмчилгээ хийлгээд нутагтаа буцсанаас хойш бүх үйл ажиллагаанд анхаарал тавин ажилладаг бөгөөд гадаад дотоодын аль аль талдаа маркетин, менежментийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Үйл ажиллагааг хоёр үндсэн алба хариуцан ажиллаж байна. Олон улсын хамтын ажиллагааны алба нь олон улсын эрүүл мэндийн клиник, эмчилгээний клиниктэй шууд харилцаатай ажиллаж байгаа бол манай баг тухайн ажил үүргийг дэмжих буюу өвчтний визний хүсэлт гаргах, өвчтний зүгээс гаргасан гомдол барагдуулах, Солонгост ирэх аялалын хуваарь, эмнэлэгт ирэх хуваар зэргийг бүрэн хариуцаж зохиуулдаг. Манай олон улсын клиникт нийт 12 эмч ажилладаг ба Ухаалаг нэгдсэн шинжилгээ, шуурхай тээвэр, эмчилгээний дараах ухаалаг үйлчилгээ, хүлээлгийн цаг багасгах, ВИП үйлчилгээ зэрэг өвчтний тав тухтай орчинд эмнэлэгийн үйлчилгээ авахад хувь нэмэр оруулж байна.

국제진료소사진

Төвийн зохион байгуулалт

<fmt:message key=

KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ