Байршил
Инчоний Олон улсын нисэх буудлаас KUIMS эмнэлэг хүртэл
6300 дугаарын лимүзин автобус
 • - Инчоний Олон улсын нисэх буудал 1 давхрын (15А, 11В) > аас Кудок метроны буудал (90минут)
  6300 Хуваарь
Метро
 • - Инчон Олон улсын нисэх буудал >
 • - Метро 5 шугам Кундок(Сангилдунг) > Кудок буудал 4 -р гарц
  Метроны бүдүүвч зураг
Такси болон дуудлагын такси
  Нисэх буудлаас тосох үйлчилгээ
Кимпу нисэх буудлаас KUIMS хүртэл
Метро
 • Кимпу нисэх буудал > Кундок метроны 5 шугам (Сангилдунг чиглэлд заавал сууна уу) (70минут)
  Метроны бүдүүвч зураг
Такси болон дуудлагын такси
 • Кимпу нисэх буудал > Кундок метроны 5 шугам (Сангилдунг чиглэлд заавал сууна уу) (80минут)
  Нисэх буудлаас тосох үйлчилгээ
Соүл нийслэл

1) Метрогоор

Метроны 5 шугам (Сангилдунг чиглэл) :
Кудок буудал 4-р гарц > Е маркет хажуугаар гарч > зам гарна > баруун тийшээ 100метр алхана
Метроны 1, 3-р шугам :
Жунру 3-га буудал > 5-р шугам руу дамжина (Сангилдунг чиглэл) > Кудок буудал 4-р гарц
Төмөр зам ( Доксу шугам)
Ваншимни буудал > 5-р шугам руу дамжина (Сангилдунг чиглэл) > Кудок буудал 4-р гарц
Метроны 2,4-р шугам :
Түндэмүн түүх соёлын хүрээлэн буудал > 5-р шугам руу дамжина (Сангилдунг чиглэл) > Кудок буудал 4-р гарц
Метроны 6-р шугам :
Чонгү буудал > 5-р шугам руу дамжина (Сангилдунг чиглэл) > Кудок буудал 4-р гарц
Метроны 7-р шугам:
Гүнжа буудал > 5-р шугам руу дамжина (Сангилдунг чиглэл) > Кудок буудал 4-р гарц
Метроны 8-р шугам:
Чонху буудал > 5-р шугам руу дамжина (Сангилдунг чиглэл) > Кудок буудал 4-р гарц

2) Нийтийн тээврээр :

Автобусны шугам (Ногоон):
KUIMS Кангдунг КёнХИ Их Сургуулийн эмнэлэгийн буудал дээр буух/ #3411, #3412, #3413, #3318
Гол чиглэлийн автобус (Хөх):
KUIMS буудал дээр буух / #340, #342
Ханнам таун автобус :
KUIMS буудал / Ханнам таун автобус # 81
KUIMS байршил
KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ