quick menu
Амбулаторийн захиалга
Нэгдсэн шинжилгээний захиалга
Эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээ
Клиник/ эмчийн танилцуулга
Клиник/Эмчийн танилцуулга
Эмнэлэгийн ажилтан
Төв хайлт хийх
Төвийн танилцуулга

Ерөнхий мэдээ алдуулалтын тасагт мэс заслын өмнөх бэлтгэл дүнэлт, мэс заслын багийнхны зөвлөгөөн, хувь өвтчөн бүрт тохируулсан мэдээ алдуулалтын төлөвлөгөө, мэдээгүйжүүлэлт хийх хоолойг хянах, мэс заслын үеэрх тусламж, өвдөлтийг хянах,  мэс заслын үеийн оношзүйн баталгаа, мэс заслын дараах өвчтөнд авах арга хэмжээг зохицуулах зэрэг үйл ажиллагааг явуулдаг.

Эмч нарын танилцуулга (үсгийн дарааллаар)
Chung, Jun Young
 • Нэр : Chung, Jun Young
 • Албан тушаал : Assistant Professor, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea
 • Мэргэжил : Clinical anesthesia, Dental anesthesia
의료진 정보
Kang, Jong-Man
 • Нэр : Kang, Jong-Man
 • Албан тушаал : Professor, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea
 • Мэргэжил : Acute and chronic pain management, Back pain
의료진 정보
Kim, Dong Ok
 • Нэр : Kim, Dong Ok
 • Албан тушаал : Professor, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea
 • Мэргэжил : Intravenous anesthesia Geriatric anesthesia Intensive care
의료진 정보
Lee, Bong-Jae
 • Нэр : Lee, Bong-Jae
 • Албан тушаал : Professor, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea
 • Мэргэжил : Acute and chronic pain management
의료진 정보
Moon, Eun Jin
 • Нэр : Moon, Eun Jin
 • Албан тушаал : Clinical Associate Professor Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea
 • Мэргэжил : Pediatric anesthesia
의료진 정보
Seo, Hyeong Seog
 • Нэр : Seo, Hyeong Seog
 • Албан тушаал : Assistant Professor, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea
 • Мэргэжил : Intravenous anesthesia Intensive care
의료진 정보
Yi , Jae Woo
 • Нэр : Yi , Jae Woo
 • Албан тушаал : Professor, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kyung Hee University Hospital at Gangdong, Seoul, Korea
 • Мэргэжил : Acute and chronic pain management
의료진 정보
처음 이전  1  다음 마지막 
KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ