quick menu
Амбулаторийн захиалга
Нэгдсэн шинжилгээний захиалга
Эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээ
Клиник/ эмчийн танилцуулга
Клиник/Эмчийн танилцуулга
Эмнэлэгийн ажилтан
Төв хайлт хийх
Төвийн танилцуулга

Ерөнхий мэдээ алдуулалтын тасагт мэс заслын өмнөх бэлтгэл дүнэлт, мэс заслын багийнхны зөвлөгөөн, хувь өвтчөн бүрт тохируулсан мэдээ алдуулалтын төлөвлөгөө, мэдээгүйжүүлэлт хийх хоолойг хянах, мэс заслын үеэрх тусламж, өвдөлтийг хянах,  мэс заслын үеийн оношзүйн баталгаа, мэс заслын дараах өвчтөнд авах арга хэмжээг зохицуулах зэрэг үйл ажиллагааг явуулдаг.

Эмч нарын танилцуулга (үсгийн дарааллаар)
CHUNG, Jun Young
 • Нэр : CHUNG, Jun Young
 • Албан тушаал : Assistant Professor
 • Мэргэжил :
의료진 정보
KANG, Jong-Man
 • Нэр : KANG, Jong-Man
 • Албан тушаал : Associate Professor
 • Мэргэжил :
의료진 정보
KIM, Dong Ok
 • Нэр : KIM, Dong Ok
 • Албан тушаал : Professor
 • Мэргэжил :
의료진 정보
LEE, Bong-Jae
 • Нэр : LEE, Bong-Jae
 • Албан тушаал : Professor / Chairman Department of Anesthesiology and Pain Medicine
 • Мэргэжил : Pain Medicine Neuroanesthesia
의료진 정보
YI , Jae Woo
 • Нэр : YI , Jae Woo
 • Албан тушаал : Associate Professor
 • Мэргэжил :
의료진 정보
 • Нэр :
 • Албан тушаал :
 • Мэргэжил :
의료진 정보
 • Нэр :
 • Албан тушаал :
 • Мэргэжил :
의료진 정보
처음 이전  1 / 2  다음 마지막 
KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ