quick menu
Амбулаторийн захиалга
Нэгдсэн шинжилгээний захиалга
Эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээ
Клиник/ эмчийн танилцуулга
ПР товхимол

Brochure

Сурталчилгааны товхимол
Англи
Орос
Хятад
Монгол
Солонгос
Нэгдсэн шинжилгээний хөтөлбөр
Англи
Орос
Хятад
Монгол
Солонгос
Уламжлалт анагаах ухаан
Англи ба Солонгос
Орос
Хятад
Танилцуулга материал
Араб хэл
KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ