quick menu
Амбулаторийн захиалга
Нэгдсэн шинжилгээний захиалга
Эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээ
Клиник/ эмчийн танилцуулга
Эмнэлэгийн
Тасаг (Олон улсын тасаг, өвчтний үйлчилгээ)
Манай төв нарийн төвөгтэй мэс заслаас эхлүүлээд энгийн амбулаторийн олон улсын өвчтнүүдэд хандсан шуурхай хийгээд өндөр түвшний үйлчилгээг үзүүлж байна. Орчин үеийн тав тухтай тохижилт, чадварлаг эмч ажилтан, эмнэлэгийн багийнхан танд аюулгүй сэтгэл тайван орчинг бүрдүүлэх болно.
  • Олон улсын тасаг
  • Олон улсын өвчтний амрах танхим
KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ