quick menu
Appointment
Outpatients
Appointment
Health Checkup
Health Check up
Medical Staff
News
Title КАНДУН КЁНХИ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛЭГ ХУВЬСГАЛ СТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ОРУУЛЖ ИРЛЭЭ Date 2016-08-12
 

​​


Кандун Кёнхи Их Сургуулийн Эмнэлэг нь өвчтөний аюулгүй байдал ба хурдан шуурхай зөв Рентген шинжилгээ хийхийн төлөө шинчилсэн СТ техник технологийг эрчимжсэн хувьсгал СТ тоног төхөөрөмжийг оруулж ирлээ.

Хувьгал СТ нь зүрхний хөдөлгөөн болон судасны урсгал, дотор эрхтэний хөдөлгөөнийг хүртэл зөв тодорхой зураг олж авахаас гадна хамгийн сүүлийн үеийн техник технологиор хүүхэд бага насны өвчтөн аюулгүйгээр шинжилгээ хийлгэж болно.

Кандун Кёнхи Их Сургуулийн Эмнэлэг Рентген зургийн тасгийн эмч нь "Хувьсгал СТ" туяа цацрагийн нөлөө маш бага бөгөөд зургийг нарийвлал сайтай тод нарийн гаргана. Хойшдоо өвчтөний аюулгүй болон зөв шинжилгээ авахын төлөө үргэлж мэрийж ажиллах ба өвчтөний төв эмчилгээний орчин үндэс суурь болохыг" хэлж байна. 
KUIMS, 892, DONGNAM-RO, GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA 05278 TEL)+82-2-440-7304 / 82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434,E-MAIL)kuims1@gmail.com
copyright(c) 2015 Kyung Hee University International Medical Service