quick menu
Амбулаторийн захиалга
Нэгдсэн шинжилгээний захиалга
Эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээ
Клиник/ эмчийн танилцуулга
Мэдээ
Title КАНДУН КЁНХИ ИХ СУРГУУЛИЙН ЭМНЭЛЭГ ХУВЬСГАЛ СТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ОРУУЛЖ ИРЛЭЭ Date 2016-08-12
 

​​


Кандун Кёнхи Их Сургуулийн Эмнэлэг нь өвчтөний аюулгүй байдал ба хурдан шуурхай зөв Рентген шинжилгээ хийхийн төлөө шинчилсэн СТ техник технологийг эрчимжсэн хувьсгал СТ тоног төхөөрөмжийг оруулж ирлээ.

Хувьгал СТ нь зүрхний хөдөлгөөн болон судасны урсгал, дотор эрхтэний хөдөлгөөнийг хүртэл зөв тодорхой зураг олж авахаас гадна хамгийн сүүлийн үеийн техник технологиор хүүхэд бага насны өвчтөн аюулгүйгээр шинжилгээ хийлгэж болно.

Кандун Кёнхи Их Сургуулийн Эмнэлэг Рентген зургийн тасгийн эмч нь "Хувьсгал СТ" туяа цацрагийн нөлөө маш бага бөгөөд зургийг нарийвлал сайтай тод нарийн гаргана. Хойшдоо өвчтөний аюулгүй болон зөв шинжилгээ авахын төлөө үргэлж мэрийж ажиллах ба өвчтөний төв эмчилгээний орчин үндэс суурь болохыг" хэлж байна. 
KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ