quick menu
Амбулаторийн захиалга
Нэгдсэн шинжилгээний захиалга
Эрүүл мэндийн нэгдсэн шинжилгээ
Клиник/ эмчийн танилцуулга
Мэдээ
Title Kwang- Ro Joo Кандун Кёнхи Их Сургуулийн Эмнэлэг Олон Улсын Эмчилгээний төвийн эрхлэгч Эрүүл мэндийн яамын сайдын шагнал. Date 2017-01-06
 


 

 
KUIMS#149, Сангил Донг Кандунг Гү, Соүл, БНСУ TEL)+82-2-440-7304 / +82-2-440-6432, FAX)+82-2-440-6434, E-MAIL)kuimsseoul@gmail.com
2015 Кёнхи Их Сургуулийн Олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ